KARANGTARUNA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DESA GLAPAN

KECAMATAN GUBUG

                      Sekretariat : Jl. Glapan –Gubug  Km 12. Telp. ……… Kode Pos .58164

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAPAN

KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 04 Tahun 2018

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS KARYA”

DESA GLAPAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2018-2023

KEPALA DESA GLAPAN

 

 

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang  kesejahteraan sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Glapan tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna  Desa  Glapan Masa Bakti 2018-2023;
Memperhatikan :   Musyawarah pada hari minggu, tanggal 21 Okober 2018 tentang pembentukan  Pengurus Karang Taruna TUNAS KARYA Desa GLAPAN tahun 2018 s/d 2023.
Mengingat :   ……………… dst

 

MEMUTUSKAN
Menetapkan :  
PERTAMA : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Glapan Masa Bakti 2018-2023 dengan  susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

 

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Desa Glapan dalam Pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/Pedoman  Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Glapan. selaku Pembina Umum;
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

 

                                                                                                     Ditetapkan di Glapan

Pada Tanggal : 22  Oktober  2018

KEPALA DESA GLAPAN

 

                                                                                                            MUH HASAN BISRI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Glapan

Tanggal  : 22  Oktober 2018

Nomor   : 04 Tahun 2018

 

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS KARYA “

DESA  GLAPAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

MASA BAKTI 2018-2023

 

NO KEPENGURUSAN KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN NAMA LENGKAP
1 2 3 4
I

II

 

 

 

 

 

III

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

f.

 

 

 

g

 

Dewan Pembina

Pengurus Harian

 

 

 

 

 

Bidang-Bidang

Pengbangan sumberdaya manusia (SDM)

 

 

Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

 

 

pengembangan ekonomi skala kecil & Koprasi

 

 

Pengembangan Kegiatan Kerohanian & pembinaan Mental

 

Pengembangan Kegiatan Olahraga & Seni Budaya

 

Lingkungan Hidup Dan Kepariwisataan

 

 

Hubungan Masyarakat & Kerjasama Kemitraan

Kepala Desa

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

 

Bendahara

 

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

 

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

 

Fadholin

Guntur Ari Irawan

1. M. Asif Ashari

2. M. Luthfi Alfauzi

1. Wiwik Anggraini

2. Agung Setiawan

 

1. Hendri Aulil Fuad

2. Suroto

3. Ari Sanjaya

 

1. Pupung Aprillio

2. Bustanul Arifin

3. SIti Khoiriyah

 

1. Dani Wahyu Utomo

2. A. Nur Faizin

3. M. Khoirudin

 

1. M. Ferry Muhajir

2. A. Sauqi Mubarok

3. M.Nur Faizin

 

1. Susilo

2. Harnomo

3. Lintang Galih Saputro

 

1. Adi Prasetyo

2. Sintia

3. Intan

 

1. M. Daimul Huda

2. Yudi

3. Fahrudin

4. M. Infarid Muakhor

 

KEPALA DESA GLAPAN

 

 

MUH HASAN BISRI